پوسته های مرتبط
لینک های خارجی
شبکه های اجتماعی

بلاگ

انتشار ثبت سفارشات تخصیص ارز شده از اول سال تا کنون/ ضرورت خرید ارز (تامین ارز) از سوی شرکتها از طریق بانک عامل در مهلت مقرر پس از تخصیص ارز

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهندس روح اله مزینانی معاون اجرایی و برنامه ریزی اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و نماینده حوزه تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی و گمرک گفت: فهرست ثبت‌سفارشات تخصیص یافته از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ جهت اطلاع به صورت مستمر نیز در وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به آدرس www.imed.ir منتشر می‌گردد.

وی افزود: شایان ذکر در صورت تایید تخصیص ارز ثبت‌سفارشات، متقاضیان بایستی ظرف مدت حداکثر ۷ روز برای ارزهای یورو و درهم و حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز برای M236IRTH و دیگر ارزهای در دسترس نظیر یوآن و روپیه نسبت به خرید ارز (تامین ارز) ثبت‌سفارشات اقدام نمایند. لذا در صورت عدم تامین ارز به مدت مذکور، تخصیص ارز به طور خودکار ابطال می گردد.

فهرست ثبت‌سفارشات تخصیص یافته و سپس ابطال شده‌ها نیز به پیوست خبر در دسترس عموم می‌باشد.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه